Ivan Magyar Sound FOX Production

Ivan Magyar Sound FOX Production

Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, Reklamná a propagačná činnosť, Prieskum trhu, Vydavateľská činnosť, Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, Fotografické služby, Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, Organizovanie veľtrhov, kongresov, seminárov, kurzov a školení, Administratívne práce, Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností, Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, Prenájom software so súhlasom autora, Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň, Maliarske práce, Baliace činnosti, Skladovanie, Prevádzkovanie biliardových stolov, Prevádzkovanie nevýherných hracích zábavných zariadení, Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov, Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných

poslať správu
poslať správu
Ivan Magyar Sound FOX Production

Adresa Ivan Magyar Sound FOX Production

Veľká, Na letisko 2089/17
05801 Poprad

Produkty a služby v CzechTrade

Oceľové kontajnery Oceľové kontajnery
Vyrábame odpadové oceľové kontajnery pre všetky typy nosičov. Oceľové ...

Operačné sety Operačné sety
Vyrábame operačné sety pre chirurgické a ambulantné výkony. Procedurálne alebo ...

SlovakiaTrade > Obchodné služby > Reklama a marketing > Priezkum trhu > Ivan Magyar Sound FOX Production